4. KALAM: “Pentingnya Akhalak”

Spread the love

Akhlak sangatlah penting bagi manusia. Akhlak tidak hanya dirasakan manusia dalam kehidupan perseorangan, tetapi juga dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat. Akhlak merupakan mustika hidup bagi manusia, yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain.