3. KALAM: “Orang yang Dibolehkan Tidak Berpuasa”

Spread the love

Puasa Ramadan ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Setiap umat Islam wajib menjalankan ibadah puasa tersebut. Namun, Allah SWT memberikan keringanan kepada orang tertentu untuk tidak berpuasa Ramadan. Siapa saja ya orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa?